Služba v Keni a Ugandě pokračuje v růstu pod vedením biskupa Wilfreda Kerosiho Doporučený

Napsal(a)

Jsme rádi a požehnáni Boží milostí skrze připojení patnácti církví z Keni a Ugandy (a tento rok i jedné církve z Tanzánie), které se připojily minulý rok.

Jsme rádi, že práce tam pokračuje neboť potřebujeme "vykupovat čas, protože dny jsou zlé" /Ef 5,12/ abychom "abychom konali dobré skutky" /Ef 2,10/. Toto připojení nás všechny posiluje a společně v modlitbě jsme silnější.

Jsme vděční biskupovi Wilfredu Kerosimu za dobrou práci a všem pastorům, jejich manželkám, ostatním služebníkům, bratrům a sestrám, kteří se s ním připojili k věrné službě na Boží vinici. Bůh stojí při této práci a můžeme to opravdu cítit.

Zde jsou nějaké fotky od biskupa Wilfreda a ostatních pastorů v jejich službě. 

kenya1

Pastor Zafanja, pastor Bernard and pastor ...

Bishop Wilfred, pastor Safanja, ....

 

Děti s pastorem Seberiem, úplní sirotci

 

 

Číst 10260 krát