WhatsApp Image 2022 07 10 at 08.46.50 1There was a small pastors' conference in India with the support of our ministry as a part of going ahead in the visions God gave us to fulfil them. These visions include India, Pakistan, Nepal and other countries in Asia. 

Zveřejněno v Novinky

Jeden z našich prvních služebníků. kteří se připojili ke službě CPMI v Pákistánu je náš milovaný Jair. Modlíme se za něj, miluje ho. Chce sloužit Bohu a přinášet Ježíše chudým.

Zveřejněno v Novinky

The second mission journey of senior pastor Jiří Joel Krupa to Malawi took part in August 2022. 

 

 

Zveřejněno v Novinky

Jsme rádi a požehnáni Boží milostí skrze připojení patnácti církví z Keni a Ugandy (a tento rok i jedné církve z Tanzánie), které se připojily minulý rok.

Jsme rádi, že práce tam pokračuje neboť potřebujeme "vykupovat čas, protože dny jsou zlé" /Ef 5,12/ abychom "abychom konali dobré skutky" /Ef 2,10/. Toto připojení nás všechny posiluje a společně v modlitbě jsme silnější.

Zveřejněno v Novinky

Podle Římanům 13 kapitoly a Listu Titovi 3,1 chceme, aby se všechny církve CPMI podřizovaly zákonům ve svých zemích ohledně COVID-19 - dezinfekce a masky.

Zveřejněno v Novinky
Označeno v

Jedno z našich nejdůležitějších povolání je přinášení evangelia k druhým lidem. Bůh po nás chce, abychom zvěstovali a přinášeli evangelium všem národům (Matouš 28,19). Těší nás, že to dělají mladí lidé.

Zveřejněno v Novinky

Projekt Live and Serve, z části inspirovaný životem a prací moravských bratří v 18. století, se postupně probouzí k životu.

Zveřejněno v Novinky
Označeno v

11. dubna 2020, senior pastor Jiří Joel Krupa publikoval toto slovo ohledně USA. V té byly určité hrozby (vyřčené i Donaldem Trumpem) o 100 000 nebo 200 000 umrtích lidí s covidem-19 (někdy jako hlavní důvod smrti, jindy jako urychlovač dalších zdravotních problémů). V té době mnozí prohlašovali, že to brzo skončí a toto jsou jen čísla šířící paniku a strach. Ale Bůh promluvil k Jiřímu Joelu Krupovi, že 'to není ani polovina'. Podle světových statistik již počet obětí-19 v USA stoupá blíže k 200 000. USA nemělo na konci března 2020 více než 5 000 umrtí vztahujících se ke covidu-19.

Zveřejněno v Novinky

Domácí skupinka je důležitou součástí tvého života. Jsi součástí nějaké skupinky, kde se můžete scházet každý týden, modlit se k Bohu a sdílet své potřeby a radosti?

Zjistil jsem o domácích skupinkách nějaké podstatné pravdy. Můžeš si je zde pozorně přečíst.

Zveřejněno v Novinky