Novinky

Novinky (15)

Jsme rádi, že vás můžeme informovat o novém modlitebním bojovníku, který byl v právě uplynulém roku 2020 přidán Duchem Svatým do této služby. Je to pastor Jonathan Meshack Raphael a jeho žena Zawadi (česky Dárek). Věříme, že byl přidán do této části Kristova těla za nějakým cílem a účelem, protože když jsme opravdu vedeni Duchem Svatým, vše má svůj čas, účel a je vedeno nebo alespoň používáno Pánem. Čím více jsme v Pánu, tím je to zřetelnější a pravdivější.

Jsme rádi a požehnáni Boží milostí skrze připojení patnácti církví z Keni a Ugandy (a tento rok i jedné církve z Tanzánie), které se připojily minulý rok.

Jsme rádi, že práce tam pokračuje neboť potřebujeme "vykupovat čas, protože dny jsou zlé" /Ef 5,12/ abychom "abychom konali dobré skutky" /Ef 2,10/. Toto připojení nás všechny posiluje a společně v modlitbě jsme silnější.

Podle Římanům 13 kapitoly a Listu Titovi 3,1 chceme, aby se všechny církve CPMI podřizovaly zákonům ve svých zemích ohledně COVID-19 - dezinfekce a masky.

Jedno z našich nejdůležitějších povolání je přinášení evangelia k druhým lidem. Bůh po nás chce, abychom zvěstovali a přinášeli evangelium všem národům (Matouš 28,19). Těší nás, že to dělají mladí lidé.

pátek, 21 srpen 2020 23:26

Šicí stroj pomáhá v Indii

Napsal(a)

Projekt Live and Serve, z části inspirovaný životem a prací moravských bratří v 18. století, se postupně probouzí k životu.

11. dubna 2020, senior pastor Jiří Joel Krupa publikoval toto slovo ohledně USA. V té byly určité hrozby (vyřčené i Donaldem Trumpem) o 100 000 nebo 200 000 umrtích lidí s covidem-19 (někdy jako hlavní důvod smrti, jindy jako urychlovač dalších zdravotních problémů). V té době mnozí prohlašovali, že to brzo skončí a toto jsou jen čísla šířící paniku a strach. Ale Bůh promluvil k Jiřímu Joelu Krupovi, že 'to není ani polovina'. Podle světových statistik již počet obětí-19 v USA stoupá blíže k 200 000. USA nemělo na konci března 2020 více než 5 000 umrtí vztahujících se ke covidu-19.

neděle, 02 srpen 2020 21:48

Domácí Skupinky

Napsal(a)

Domácí skupinka je důležitou součástí tvého života. Jsi součástí nějaké skupinky, kde se můžete scházet každý týden, modlit se k Bohu a sdílet své potřeby a radosti?

Zjistil jsem o domácích skupinkách nějaké podstatné pravdy. Můžeš si je zde pozorně přečíst.

středa, 20 květen 2020 06:41

Distribuce Biblí v Malawi a Mosambiku

Napsal(a)

V Malawi a Mosambiku je velká potřeba Biblí. Bible stojí 10 dolarů, ale i 10 dolarů je pro většinu lidí moc, takže si je nemohou dovolit. Dokonce i pastoři někdy nemají Bible a pouze si je půjčují nebo se je učí nazpaměť.

Upřímně, napoprvé jsem tomu nevěřil, dokud jsem se nemodlil a nepřečetl i z dalších zdrojů. Teď můžu také říct, že jsem tomu byl svědkem na vlastní oči. 

sobota, 02 květen 2020 04:40

Kozí program v Tengani, Malawi

Napsal(a)

Je velkou radost vidět první plody našeho programu koz v Malawi.

Malawi je jednou z nejchudších zemí, ale Boží lidé jsou tam velmi krásní.

Církev v Tengani, Malawi pod vedením biskupa Petra Fungulaniho má pod dohledem tento program koz. O čem tento projekt je?

sobota, 21 prosinec 2019 14:15

Služba sirotkům v Keni

Napsal(a)

Biskup Wilfred tvrdě pracuje v městě Kisii, Keňa, na péči o sirotky. Jeho církev v Osomarii a sesterská církev v Sametě pracují pro Boží království.