Domácí Skupinky Doporučený

Napsal(a)

Domácí skupinka je důležitou součástí tvého života. Jsi součástí nějaké skupinky, kde se můžete scházet každý týden, modlit se k Bohu a sdílet své potřeby a radosti?

Zjistil jsem o domácích skupinkách nějaké podstatné pravdy. Můžeš si je zde pozorně přečíst.

1) Někteří lidé mluví a mluví a mluví o tom, co je správné a co špatné, ale nejsou schopní pravidelně vést a starat se ani o malou skupinku. Nemají dostatek lásky, charakteru a moudrosti pro modlitby a pravidelnou péči ani o pár lidí.

2) Někteří lidé nejsou ani schopní pravidelně chodit do nějaké skupiny lidí a být spolu v opravdových vztazích, kde by mohli sdílet, činit doznání ze svých hříchů, podporovat se navzájem v lásce a zachovávat další biblická slova.

3) Udělat skupinku za účelem rebélie a hanobení Božího řádu a Božích služebníků je hrozný nápad.

4) Lidé, ochotní být pravidelně součástí biblické skupinky s dobrým Slovem, láskou, budujícím přístupem, modlitbami, chválou a jednotou, rostou v Duchu.

Skupinka 2 a

5) Být součástí otevřené a laskavé skupinky je jedním z hlavních způsobů prevence pádu jak osobního tak pádu ve službě. 

6) V mnoha částech světa je budování skupinek a skupinkových vedoucích Boží strategie pro budování Božího domu a evangelizaci.

7) V některých částech světa je být používán pro shromažďování malé biblické skupiny opravdových Božích učedníků docela velká věc, která vyžaduje plné srdce, odhodlání, spoustu lásky, modlitby, odhodlání a také práci.

8) Být podstatným článkem nějaké skupinky nebo nástrojem pro shromažďování skupinek je velmi dobrá, důležitá a významná služba.

9) Péče o skupinku vyžaduje dobré služebné srdce, ochotu, obvykle pastorovo schválení a požehnání, touhu po modlitbě, poslušnost Božímu Slovu a otevřenost k lidem, nic speciálního jako vysoké vzdělání, diplomy nebo nějaké výjimečné neobyčejné dary.

10) Pravděpodobně bys měl/a být součástí nějaké skupinky.

11) V nějaké fázi svého života, bys nejspíše mohl/a vést alespoň malou skupinku o dvou, třech, čtyřech lidech. 

12) Žijeme ve skutečném a rosteme k ideálnímu. Ideální ale obvykle neexistuje v plné formě a manifestaci, ale "Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů." /1 Petr 4,8/

13) "Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." /Matouš 18,20/

14) Věřím, že i já také potřebuji být součástí nějaké skupinky.

15) Existuje více dobrých poznatků o domácích skupinkách. Toto jsou některé důležité z nich.

Buďte požehnaní 

Jiří Joel Krupa

Senior pastor CPMI

Číst 10247 krát