Tanzánská větev služby začíná pracovat s CPMI pro Boží království Doporučený

Napsal(a)

Jsme rádi, že vás můžeme informovat o novém modlitebním bojovníku, který byl v právě uplynulém roku 2020 přidán Duchem Svatým do této služby. Je to pastor Jonathan Meshack Raphael a jeho žena Zawadi (česky Dárek). Věříme, že byl přidán do této části Kristova těla za nějakým cílem a účelem, protože když jsme opravdu vedeni Duchem Svatým, vše má svůj čas, účel a je vedeno nebo alespoň používáno Pánem. Čím více jsme v Pánu, tím je to zřetelnější a pravdivější.

Takže nyní budeme společně pracovat na stavbě Božího království v Tanzánii a po celém světě.

Otázky pro pastora Jonathana Meshacka Raphaela:

 

Jonathan Meshack Raphael a jeho žena Zawadi (Dárek)

Jak jste se o této službě dozvěděl? 

Byl jsem na mezinárodní pastorské konferenci, organizované  Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ). Mluvil jsem tam s jedním služebníkem o našich myšlenkách a modlitbách o spojení se se správnými lidmi. Lidmi, kteří milují Boha a uctívají Pána v pravdě a Duchu ("Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.” /Jan 4,24/) a lidmi, kteří nesou břemeno za království. Chtěli jsme navázat spolupráci, abychom společně stavěli Boží království. Dal mi WhatsApp-ové číslo senior pastora CPMI Jiřího Joela Krupy a řekl mi, že toto jsou Boží lidé a že s nimi můžu mluvit.

Jaké jsou vaše vize? 

Naším plánem a vizí jsou vychovávat učedníky skrze učení Božího slova a manifestaci Jeho moci v dnešním světě. Izajáš 61:1-2 = Lukáš 4:18.

"Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha (potěšit všechny truchlící)" /Izajáš 61,1-2/

“Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘" /Lukáš 4,18-19/

Starší pastor Jiří Joel Krupa okomentoval toto připojení:

"Do tohoto dne jsem nikdy nemluvil s nikým z Tanzánie. Jednoho dne jsem seděl doma, díval se na naši webovou stránku a modlil se nad ní. Byl čas na mou modlitební stráž za CPMI a dostal jsem modlitební břímě za Tanzánii. Viděl jsem devět zemí, kde byla ustanovena tato služba, a Duch Svatý mi velmi jasně řekl, že nyní tam chce připojit Tanzánii jako desátou zemi. Asi o dvě nebo tři hodiny později (už si nejsem úplně jistý) mi zavolal pastor Jonathan Meschack Raphael a vysvětlil mi svou situaci. Sdílel se mnou, co měl na srdci. Modlili jsme se a postupně rozeznali a viděli jsme vše jako Boží vedení a Jeho vůli. Pokud je nám něco zjeveno jako Boží vedení a Jeho vůle, pro Boží lidi existuje pouze jedna odpověď a ta odpověď zní: "ANO Pane". 

Ať se nám to líbí či ne, musíme podnikat kroky, které nám Bůh zjevuje, s poslušností, která je velmi potřebná a očekávaná. A v tomto případě se mi to dokonce líbilo a naše poslušnost mi byla tentokrát potěšením.

Naučil jsem se, že poslušnost (ať se líbí či ne) pokaždé přináší požehnání a ovoce nám nebo druhým, obvykle také dohromady s nějakým druhem opozice /2. Timoteovi 3,12/. Není to konec, jsou to začátky a tohle není hra, ale válka.

Jako vojáci Krista, musíme "snášet všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše" /2. Timoteovi 2,3/ a pokračovat v našich úkolech, zadaných Pánem, ať se to lidem líbí nebo ne, ať se to Satanovi líbí nebo ne. Statan má rád svá díla, ale my máme rádi Boží díla a "dobré skutky", Jeho "dobré skutky, které nám Bůh připravil." /Ef 2,10b/. "

/CPMI Zprávy/

Dětská nedělní škola

 

Umývání po setkání

 

Večerní modlitební služba

Číst 1324 krát