Informace

Informace (4)

úterý, 17 listopad 2020 09:40

Podpora služebníků

Napsal(a)

"Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami; vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby."

/Filipským 4,14-16/

Jak praví písmo, je dobré sdílet se se služebníky v jejich problémech . A pokud víme, co je dobré, tak je také dobré, když to děláme.

úterý, 17 listopad 2020 09:31

Služba hladovým

Napsal(a)

"Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, ..."

/Matouš 25,35-36a/

Věříme, že láska v srdci vede ke sdílení s jinými v jejich potřebách, zvláště s hladovými a žíznivými.

úterý, 17 listopad 2020 09:05

Služba sirotkům

Napsal(a)

"Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa."

/List Jakubův 1,27/

Náš Bůh klade velký důraz na službu sirotkům a vdovám. Nesmíme na to zapomínat a musíme být velice opatrní v hledání, jak si nás Bůh chce v tomto typu služby použít.

čtvrtek, 28 listopad 2019 06:11

Mezinárodní rada CPMI

Napsal(a)

The Christian Prophetic Ministry International byla založeno v roce 2017 a od té doby je do této služby zapojeno téměř sto pastorů s církvemi různě po světě.

Členy Mezinárodní rady CPMI jsou Petr Fungulani, který slouží jako senior pastor (biskup) pro Malawi, Mosambik, a Jiří Joel Krupa, který slouží jako senior pastor CPMI Worldwide a založil službu v České republice.

Tato služba začíná zapouštět kořeny i v dalších zemích – Indii, Nepálu, Keni, Ugandě a Velké Británii, Tanzánii a v poslední době i v Pákistánu.